Cimco MDC-MAX je sistem za spremljanje podatkov o proizvodnji v realnem času.
Omogoča trenutno izdelavo poročil in grafov o delovanju strojev in njihovi prodktivnosti.
Zbiranje podatkov se lahko izvede brez velikih preureditev v prizvodnji z uporabo wireless tehnologij.