Izdelava elektrod in orodja za delo s površinami

Moldplus je družina izjemno močnih softverskih orodij, posebej prirejenih za uporabo v orodjarstvu. To je orodje za konstrukcijo in izdelavo orodij in utopov na najhitrejši možen način z visoko kvaliteto in še višjim profitom!

Priprava modelov

 • Analiza izvlečnih kotov na izdelku in orodju: Zelo hitra analiza vseh kotov na izdelku za določitev področij, ki jih je možno obdelati. Določanje mejnih kotov je povsem poljubno. S tem orodjem lahko zelo zmanjšamo časovno in finančno izdelavo prototipov
 • Ploskve avtomatsko podaljšamo do roba orodja in s tem lahko dobimo primerno delilno ravnino
 • Ločitev notranjega in zunanjega dela modela. To zahtevno delo je včasih trajalo ure in ure, danes pa ga opravimo z nekaj kliki

Izdelava elektrod

 • Optimalna izbira geometrije za elektrodo
 • Optimizacija izbire in postavitve surovca za izdelavo elektrode
 • Preverjanje kolizije med držalom elektrode in kosom
 • Predogled izdelane elektrode na modelu
 • Avtomatsko podaljševanje površin izdela elektrodo z vsemi potrebnimi geometrijskimi lastnostmi
 • Preprosto kopiranje in transformacija elektrod
 • Priprava elektrode za obdelavo
 • Avtomatska izdelava HTML dokumentacije z vsemi potrebnimi podatki za lažje delo na stroju.
 • Kompleksna orodja za zapiranje lukenj.