Cimco MDC-Max

Cimco MDC-MAX je sistem za spremljanje podatkov o proizvodnji v realnem času, ki omogoča trenutno izdelavo poročil in grafov o delovanju strojev in njihovi produktivnosti. Zbiranje podatkov se lahko izvede brez velikih preureditev v proizvodnji z uporabo wireless tehnologij.

Kako MDC-Max sploh deluje?

Pri najbolj pogostem načinu uporabe se eno izmed MDC hardverskih enot poveže z releji na CNC stroju (najpogosteje CYCLE START in PART COUNTER).

Vsakič, ko se NC program požene, se preko MDC hardverske enote v program MDC-MAX, ki deluje na serverju, prenese signal o začetku obdelave. Seveda se glede na želje posameznega uporabnika lahko spremlja celo množico raznovrstnih signalov.

Poslan signal se na serverju digitalno zabeleži in je lahko takoj tudi prikazan na zaslonu.

Če stroj iz kakršnegakoli razloga v določenem trenutku ne deluje, lahko operater MDC-MAX sistemu javi (bodisi z uporabo bralnika črtnih kod, flat panel PC-ja ali kakšnega drugega načina), kakšen je razlog za zastoj.

Ta sporočila lahko poljubno nastavljamo tako, da se v popolnosti skladajo z načinom dela v vaši proizvodnji. Najbolj pogosta so:

  • zastoj zaradi nastavljanja orodij
  • zastoj zaradi rednega vzdrževanja stroja
  • zastoj zaradi čakanja na orodje
  • zastoj zaradi čakanja na material

Ker MDC-MAX zbere velike količine raznovrstnih informacij, lahko potem preprosto izdelamo različna poročila, ki nam povejo, na kakšen način in koliko je naš stroj sploh izkoriščen.

Osnovno zbiranje in predstavitev podatkov

Večina podjetij največkrat želi vedeti, če je določen stroj sploh aktiven ali pa v določenem trenutku stoji in ne proizvaja dobička.

Osnovni način zbiranja in prikaza podatkov nam bo tako pokazal, koliko časa je stroj proizvajal in koliko časa je stal.

Napredno zbiranje podatkov

Z naprednejšim zbiranjem in prikazom podatkov o delovanju strojev lahko natančno razdelimo vzroke za izpade proizvodnje, kar nam omogoča, da jih lažje odpravimo. Zbiramo lahko naslednje podatke:

Napredna poročila in grafi

Cimco MDC-Max

Cimco MDC-Max je celovita rešitev, ki omogoča avtomatsko zbiranje podatkov o proizvodnji vse od strojev do osebja v realnem času. MDC-Max zagotavlja natančne podatke za prepoznavanje vzrokov ob zaustavitvi proizvodnje, hkrati pa prikaže potencialna področja izboljšav in omogoča spremljanje vaše proizvodnje v realnem času.

Pridružite se nam

Oblikujmo prihodnost strojne obdelave skupaj!