Moduleworks machine simulacija

Moduleworks machine simulacija je izjemno orodja za pomoč pri programiranju večosnih strojev. Simulacija je polno integrirana v Mastercam in ima vključene vse opcije, ki so že poznane v Mastercamovi osnovni 3D simulaciji:

  • simulacija odvzema materiala,
  • simulacija kolizij med orodjem, surovcem, obdelovancem in strojem
  • prikaz dodatka in ostankov materiala
  • natančnejši prikaz posameznih sekcij obdelovalne poti z različnimi barvami
  • seznam vseh nastalih kolizij

Glavne prednosti Moduleworks simulacije

  • polna simulacija kinematike stroja s prikazom vseh kolizij
  • simulacija hoda in omejitve gibanja na posameznih oseh (uporabnika opozori, če bo z obdelavo segel preko delovnega območja stroja)
  • podpora neomejenemu številu osi (naši uporabniki npr. zelo uspešno uporabljajo simulacijo 8-osnih frezalnih strojev)
  • obdelovalna pot je natančno reprezentirana, saj je simulacija povezana s postprocesorjem za G-kodo
  • čas obdelave je izračunan z veliko natančnostjo, saj se vanj vštevajo vsi varnostni odmiki ter menjave orodij

Ostale prednosti Modulworks Machine simulacije:

Moduleworks simulacija

Moduleworks napredna machine simulacija je najboljši digitalni dvojček vašega stroja, ki vam omogoča natančen vpogled v vse delovne in hitre gibe CNC stroja. Ker simulacija uporablja enak postprocesor kot je uporabljen pri izvozu G-kode, so vsi gibi v simulaciji točno taki, kot v realnosti. Za več informacij o Moduleworks simulaciji nas kontaktirajte.

Pridružite se nam

Oblikujmo prihodnost strojne obdelave skupaj!