Moldplus

Moldplus je družina izjemno močnih softverskih orodij, posebej prirejenih za uporabo v orodjarstvu. To je orodje za konstrukcijo in izdelavo orodij in utopov na najhitrejši možen način z visoko kvaliteto in še višjim profitom!

Priprava modelov

  • Analiza izvlečnih kotov na izdelku in orodju: Zelo hitra analiza vseh kotov na izdelku za določitev področij, ki jih je možno obdelati. Določanje mejnih kotov je povsem poljubno. S tem orodjem lahko zelo zmanjšamo časovno in finančno izdelavo prototipov
  • Ploskve avtomatsko podaljšamo do roba orodja in s tem lahko dobimo primerno delilno ravnino
  • Ločitev notranjega in zunanjega dela modela. To zahtevno delo je včasih trajalo ure in ure, danes pa ga opravimo z nekaj kliki

Izdelava elektrod

Moldplus

Skoraj vsako podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo kalupov za tlačno litje aluminija ali plastike, se srečuje s problemom izdelave elektrod za elektro erozijo. Pri nekaterih podjetjih to definira konstrukcija, pri večini pa tehnologija. V tem primeru je Moldplus znotraj Mastercama absolutno najboljša rešitev! Ko je obdelovanec porezkan do končne možne mere, se na istem modelu še vedno da izvleči elektrodo in jo pripraviti za uspešno erozijo.

Pridružite se nam

Oblikujmo prihodnost strojne obdelave skupaj!